SENKO peči na pelete

SENKO peči na pelete se uporabljajo za ogrevanje stanovanjskih prostorov in/ali za centralno ogrevanje, ter istočasno služijo, kot okrasni element v vsakem ambijentu. Izdelane so do potankosti v vseh detajlih tako, da bi na najboljši način zadovoljile vse potrebe uporabnika po funkcionalnosti in varnosti.

Topli zrak se s pomočjo tangencialnega ventilatorja dovaja iz peči v prostor skozi specijalne rešetke na sprednji strani peči. Drugi ventilator dovaja primarni zrak v kurišče, dimni plini pa se istočasno odvajajo iz kurišča v dimnik. Doziranje pelet v kurišče je avtomatsko in programirano z elektronskim sklopom s pomočjo polžnega dozatorja.

Kurišče je opremljeno z vratci, katera imajo ognjeodporno steklo (do 700°C), s katerim se dobiva lep vizualni efekt ognja/plamena znotraj kurišča in istočasno se onemogoča izhod pepela in dima v zagrevani prostor. Notranji del kurišča je izdelan iz vermekulita – samočistilnega odpornega materijala, kateri daje visok toplotni izkoristek. Zunanje stranice peči so izdelane iz nerjavečega jekla ali so dobavljive v barvah po želji, barve so iz termoodpornega prahu visoke kvalitete.

Peči imajo možnost upravljanja z daljinskim upravljalcem in/ali mobitelom. Prav tako obstaja možnost programiranja dnevnega / tedenskega rasporeda delovanja peči (6 možnosti programa – npr. če ste v službi do 16 h (ali niste doma), lahko programirate peč da greje na 18°C od 06-16 ure in od 16-22 ure na 24°C in podobno). V slučaju nekakšnega nepričakovanega stanja se aktivirajo varnostni sistemi, kateri avtomatski prekinejo doziranje pelet v kurišče in javljajo alarm na upravljalni plošči.

SENKO peči na pelete se odlikujejo z zelo visoko učinkovitostjo/izkoristkom (91 – 96 %), kakor tudi z zelo nizkim % onesneževanja okolja. Konstruirane so s pomočjo najmodernejših softverov in tehnologije, v skladu z vsemi merami varnosti, katere predpisuje norma EN 14785. Z podrobno pazljivostjo na vsako komponento peči je dosežena varnostna zaščita, tako za uporabnika, kakor tudi monterja/instalaterja, od eventuelnih nezgod.

PRIKLOP NA DIMNIK

Če želite doseči deklarirano moč peči s pripadajočo potrošnjo pelet, je potrebno peč na pelete priklopiti na ispraven dimnik.

Dimnik mora biti krožnega poprečnega preseka in z dimovodno kapo za zaščito od vetra in vremenskih sprememb (dež, sneg, listje, ipd.).

Naslednji obvezni pogoj za pravilno delovanje peči je dovod svežega zraka v prostor, v katerem se peč nahaja. Površina odprtine za dovod svežega zraka ne sme biti manjša od 100 cm2.

Odprtina mora biti izvedena tako, da na noben način ne more biti zamašena (zaščitena z rešetko, metalno mrežo ali podobno primerno zaščito).

Zrak se lahko dovaja tudi iz sosednih prostorov, važno je le, da so ti prostori vedno oskrbljeni z zunanjim zrakom.
Za pravilno izgorevanje pelet je potreben zadosten podtlak v dimniku (10-14 Pa), odvisno o moči peči. Dimnik bo podtlak dosegal samo, če je dobro izoliran in če ima ispravno dimovodno kapo za zaščito od vetra. Izolirani dimnik onemogoča hlajenje dimnih plinov, katera temperatura se giba v mejah izmed 65 i 200°C (odvisno o moči peči). Slabo izolirani dimnik ima premali podtlak (slabše vleče), a kot najpogostejša posledica je črno steklo na vratih kurišča, ter popolna zamašitev kurišča pri nizkih zunanjih temperaturah, ali celo popolna zadušitev kurišča z nemožnostjo gorenja peletov, kar pa predstavlja zelo nevarno situacijo za uporabnika peči. Prav tako lahko nastane problem tudi pri prevelikem podtlaku dimnika, kar je posledica prevelikega premera dimnika. Premočno izgorevanje lahko prepoznate po velikem in glasnem plamenu, temperatura dimnih plinov raste preko 240°C, ter za posledicu lahko imate deformacijo kurišča.

Peč se priklaplja na dimnik z dimovodno cevjo minimalnega premera Φ 80 mm (dolžina cevi do 3 m), ALI Φ 100 mm (dolžina cevi več od 3m). To dolžina dobimo, če seštejemo vse dele horizontalne cevi in tiste vertikalne, pri katerih imamo pogled na način, da vsako koleno z 90° odgovarja enen linearnem metru. Potrebno se je izogniti montaži vodoravnih delov, kolikor se le da.

OB PRIKLOPU PEČI NA DIMNIK JE POTREBNO UPOŠTEVATI :

 • vodoravni deli morajo imeti nagib minimalno 3° navzgor,
 • dolžina vodoravnega dela mora biti minimalna in v vsakem slučaju ne večja od 3 m,
 • število kolen (nagib 90°) ne sme jih biti več kot 4 (vključno z T-komadom) – če potrebujete več kot 4 kolena, uporabite cev, katera ima notranji premer Φ 120 mm,
 • dimnik se nikoli ne sme izvesti samo z prebojem skozi zid (fasadno), ampak se mora izvesti na streho, da bi se zagotovilo normalno izgorevanje!

OPOZORILO

NE PRIKLAPLJAJTE dimovodno cev na skupni dimnik, kateri se uporablja za druge generatore topline (kotle, kamine, peči ipd.).

TOP

  Ostavite nam poruku, kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaša poruka